Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej ...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej ...
Data wydania 2016-12-16

Siemiatycze, 16 grudnia 2016 r.

IF.6733.2.8.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłow-niczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu „WYSOKIE” w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm)

zawiadamiam, że

w dniu 06.12.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie osiedlowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłącza-mi do budynków na osiedlu „WYSOKIE” z rur preizolowanych w zakresie dymensji od DN25 do DN200 (średnica rury przewodowej), o łącznej długości sieci do 1600 mb

w obrębie nieruchomości położonych w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej i w części pasa drogowego ulicy, oznaczonych nr geod. działek 2303/8, 2401, 2402/7, 2402/18, 2402/30, 2402/31, 2402/32, 2402/44, 4007/1, 4007/2, 4007/4, 4007/6, 4007/7, 4007/8, 4007/9, 4007/10, 4007/11, 4007/12, 4007/13, 4007/14, 4007/15, 4007/16, 4007/17, 4007/18, 4007/19, 4007/20, 4007/21, 4007/22, 4007/23, 4007/24, 4007/25, 4007/27, 4007/26, 2402/25, 2402/22, 2402/23, 2402/27, 2402/28, 4007/3, 4007/5.

Nadmieniam, że w dniu 16.12.2016 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                                                                           

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-12-19

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-12-19

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-12-19