Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej „Termomodernizacji budynku administracyj

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej „Termomodernizacji budynku administracyj
Data wydania 2015-09-17
Siemiatycze, 16 września 2015 r.
IG.6733.2.5.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami
w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
„Termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach”
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Powiatu Siemiatyckiego z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3 dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Termomodernizacji budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”, w tym: przebudowie,  rozbudowie i nadbudowie budynku poprzez budowę schodów zewnętrznych o wym. 5,0 x 1,6 m i wys. 1,1 m oraz dźwigu osobowego o wym. 2,0 x 2,2 m wraz z urządzeniami budowlanymi (np. przyłącze gazowe) przebudową instalacji i montażem kolektorów słonecznych
na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego oznaczonej nr geod działki 1202/1.
 
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.
 
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-09-17

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-09-17

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-09-17