Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej i na os. Wysokie w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej i na os. Wysokie w Siemiatyczach
Data wydania 2015-03-27
Siemiatycze, 24 marca 2014 r.
IG.6733.2.1.2015
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w ul. Polnej i na os. Wysokie w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam,
że w dniu 24.03.2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S, długości 302 mb w ul. Polnej i na os. Wysokie w Siemiatyczach
na części działek o nr geod. 2402/32, 2402/43, 2402/40, 1314/15, 606/1, 623/1, 1314/14.
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.
                                                                    
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-03-27

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-03-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-03-27