Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach
Data wydania 2017-05-12

Siemiatycze, 12 maja 2017 r.

IF.6733.2.3.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 27.04.2017 r. zostało wszczęte na żądanie ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szymańskiego zam. przy ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie wieży telekomunikacyjnej o wys. ~40,5 m n.p.t. wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (urządzeniami i antenami), w ogrodzeniu
o wym. ~12,0 12,0 m
w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, na części działki nr geod. 1805/6.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-05-15

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-05-15

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-05-15