Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych
Data wydania 2017-07-11

Siemiatycze, 11 lipiec 2017 r.

IF.6733.1.3.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych  

           Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 29.06.2017r zostało wszczęte postępowanie na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Romuald Osiak PP Enspro sp. z o.o, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: sieć elektroenergetyczna podziemna kablowa wraz z urządzeniami; złączem kablowym i kontenerową stacją transformatorową na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11Listopada o nr geod.: 2902/2, 2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906/2, 3401, 3372, 2939, 3366/1, 3366/2, 3365/1, 3365/2, 3998/3, 3998/8, 3998/7, 3797/2, 3433.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2017-07-13