Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia

Tytuł Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia
Data wydania 2016-07-13

Siemiatycze, 13 lipiec 2016r.

IF.6733.1.1.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami zebranymi w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia PE 63 RC z przyłączami sz.5 w pasie drogowym ulicy Bursztynowej oznaczonej nr geod.2533/17 w obrębie m. Siemiatycze.

Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1.

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze. 

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2016-07-14

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-14

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-07-14