(10.08.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej

Tytuł (10.08.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej
Data wydania 2016-08-12

Siemiatycze 10 sierpień 2016 r.

IF.6733.1.2.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu dnia 29.07.2016r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, reprezentowanej przez Pełnomocnika Wiktora Ekonomiuk, 17-300 Siemiatycze ul. M. Konopnickiej 14e postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia PE 63 RC z przyłączami szt.5 w pasie drogowym ulicy Bursztynowej oznaczonej nr geod. 2533/17, cz.dz. nr geod.2533/12, 2533/11 w obrębie m. Siemiatycze.
Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Z up.BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2016-08-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-08-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-08-12