Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych
Data wydania 2017-08-18

Siemiatycze, 18 sierpień 2017r.

IF.6733.1.3.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze

dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami zebranymi w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieć elektroenergetycznej podziemnej kablowej wraz z urządzeniami; złączem kablowym i kontenerową stacją transformatorową na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11Listopada o nr geod.: 2902/2, 2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906/2, 3401, 3372, 2939, 3366/1, 3366/2, 3365/1, 3365/2, 3998/3, 3998/8, 3998/7, 3797/2, 3433

Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1.

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

          

Załączniki do treści

  • OBWIESZCZENIE 18.08.2017.pdf (PDF, 28,61 KB) Podgląd załącznika

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-08-18

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-08-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-18