(27.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach

Tytuł (27.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach
Data wydania 2016-04-27
Siemiatycze, 27 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.3.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach  
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.04.2016 r. na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Górnej 23A została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego  budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach wraz  z rozbiórką komina zewnętrznego przy ul. Górnej w Siemiatyczach na działce o nr geod. 4111.
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.
                                                                    
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-27

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-27