(12.04.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ...

Tytuł (12.04.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji ...
Data wydania 2016-04-13
Siemiatycze, 12 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.4.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w części pasa drogowego ul. B. Głowackiego w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 160 kl. SN 8, długości 7,4 mb i sieci wodociągowej wykonanej z rur PE 100-Ø32 o dł. 5,10 mb w ul. Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach na części działki nr geod. 165.
 
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2016-04-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-13

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-13