Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna, Mickiewicza, Sportowa

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna, Mickiewicza, Sportowa
Data wydania 2016-11-23

Siemiatycze, 23 listopad 2016r.

IF.6733.1.3.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna, Mickiewicza, Sportowa

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2016r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Sierocki, pracownik firmy EL-SYSTEM Piotr Popko z siedzibą przy ul. Sybiraków 22/22, 18-400 Łomża, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

budowie słupów elektroenergetycznych, linii kablowej SN-15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, sieci kablowej nN-0,4kV w obrębie części działek nr geod. 4369/11, 4385, 4377, 4371, 4213 i 4214/14 położonych w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna, Mickiewicza i Sportowa.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.    

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2016-11-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-11-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-11-24