Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zagospodarowania północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zagospodarowania północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne
Data wydania 2017-03-20

Siemiatycze, 20 marca 2017 r.

IF.6733.2.2.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dotyczącej
zagospodarowania północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.03.2017 r. na wniosek Miasta Siemiatycze z siedzibą przy ul. Pałacowej 2, 17-300 Siemiatycze została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

zagospodarowaniu północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej na planie sześciokąta, krytej trzciną, o pow. zabudowy 80 m2 z tolerancją 20% , drogi dojazdowej o szerokości 4,0 m, parkingu na 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych, chodników, elementów małej architektury, takich jak: ławki parkowe, kosze, stojak na rowery, ogrodzenie drewniane oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej na nieruchomości położonej na północnym nabrzeżu Zalewu II na części działki nr 407/10.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-03-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-22