Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy chodnika ...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy chodnika ...
Data wydania 2017-08-21

Siemiatycze, 21 sierpnia 2017 r.

IF.6733.2.4.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy
chodnika oraz przebudowy chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową z towarzysząca infrastrukturą w ciągu ul. Świerkowej

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2, dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie chodnika oraz przebudowie chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową z towarzyszącą infrastrukturą w ciągu ul. Świerkowej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Sosnową, Lipową, Akacjową i Kasztanową w Siemiatyczach

na działkach nr ew. 4178, 3981, 4096 i 4097  oraz części  działek nr 4177, 3977, 3980, 4098 i 4094. 

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

  • OBWIESZCZENIE21.08.2017.pdf (PDF, 29,27 KB) Podgląd załącznika

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy chodnika oraz przebudowy chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową z towarzysząca infrastrukturą w ciągu ul. Świerkowej

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-08-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-08-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-21