Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych
Data wydania 2016-10-10

Siemiatycze 10 październik 2016r.

IF.6733.1.3.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

zawiadamiam, że

w dniu 21.09.2016r zostało wszczęte postępowanie na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Sierocki Łukasz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie słupów elektroenergetycznych, linii kablowej SN-15kV, wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN – 15/0,4kV, sieci kablowej nN – 0,4kV, na działkach nr geod.: 4369/11, 4385, 4377, 4371, 4213, 4214/14 w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna, Mickiewicza, Sportowa.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.   

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2016-10-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-10-11

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-10-11