OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ...

Tytuł OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ...
Data wydania 2015-06-24
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r, poz.199) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w Siemiatyczach przy ul. Obrońców Helu oraz ul. Obrońców Westerplatte na nieruchomości nr ewidencyjny 2240, 4906/6, 4905, 4892.
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z zebranymi materiałami i dowodami w ciągu 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Z-up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

 
Siemiatycze 24 czerwiec 2015r.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-06-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-06-24