Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej
Data wydania 2017-06-06

Siemiatycze, 06 czerwca 2017 r.

IF.6733.2.3.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szymańskiego zam. przy ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa, dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie wieży telekomunikacyjnej o wys. ~40,5 m n.p.t. wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (urządzeniami i antenami), w ogrodzeniu
o wym. ~12,0 12,0 m
w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, na części działki nr geod. 1805/6.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-06-06

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-06-06

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-06-06