Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy stacji gazowej w/c w rejonie ul. Wysokiej w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy stacji gazowej w/c w rejonie ul. Wysokiej w Siemiatyczach
Data wydania 2016-07-05

Siemiatycze, 05 lipca 2016 r.

IF.6733.2.1.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
przebudowy stacji gazowej w/c w rejonie ul. Wysokiej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Agnieszkę Kosmalską, pracownika Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie stacji gazowej w/c, tj. demontażu istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c oraz budowie w jej miejsce nowej stacji gazowej w/c o przepustowości Q=3,150m3/h, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

na nieruchomości położonej w Siemiatyczach w rejonie ul. Wysokiej oznaczonej nr geod. działki 2414/2.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

 

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-07-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-07

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-07-07