(18.03.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w części ...

Tytuł (18.03.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w części ...
Data wydania 2016-03-18
Siemiatycze, 18 marca 2016 r.
IG.6733.2.4.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej w części pasa drogowego ul. B. Głowackiego w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam, że
w dniu 09.03.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 160 kl. SN 8, długości 7,4 mb i sieci wodociągowej wykonanej z rur PE 100-Ø32 o dł. 5,10 mb w ul. Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach na części działki nr geod. 165.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                  
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-18

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-03-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-18