Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Drohiczyńska

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Drohiczyńska
Data wydania 2017-04-24

Siemiatycze, 24 kwiecień 2017 r.

IF.6733.1.1.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Drohiczyńska

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik ELEKTRIS Pan Piotr Bartoszewicz, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

budowie linii kablowej średniego napięcia o długości ok. 110m, przyłącze kablowe n N – 1 szt., słupowa stacja transformatorowa SN/nN 15kV/0,4kV wysokość ok.10m, złącze kablowe n N w zakresie ABCD na działkach nr geod.: 2594/1, 2594/2 w Siemiatyczach ul. Drohiczyńska

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-04-24

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2017-04-25

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2017-04-25