Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych
Data wydania 2017-08-24

Siemiatycze, 24 sierpień 2017 r.

IF.6733.1.4.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

zawiadamiam, że

w dniu 18.08.2017r zostało wszczęte postępowanie na żądanie Miasta Siemiatycze, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej linii oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy Sportowej i Mickiewicza w Siemiatyczach: kabel oświetleniowy YAKY 4x25 oraz do zasilania YAKA wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części nieruchomości o nr geod. 4371, 4214/14 , 4377.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-08-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-08-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-24