Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Kościuszki

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Kościuszki
Data wydania 2017-06-21

Siemiatycze, 21 czerwiec 2017r.

IF.6733.1.2.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Kościuszki

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 20.06.2017r. na wniosek Mikołaja Zińczuka prowadzącego firmę pod nazwą LARECO z siedzibą ul. Kościuszki 69, 17 -300 Siemiatycze, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie: linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej na nieruchomościach położonych w Siemiatyczach ul. Kościuszki o nr geod.1436,714/2.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.    

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-06-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-06-21