(12.04.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dot. możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej ...

Tytuł (12.04.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dot. możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej ...
Data wydania 2016-04-13
Siemiatycze,  12 kwiecień 2016r.
IG.6733.1.3.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
 
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami zebranymi w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE o średnicy 40 mm L= 71,0 w pasie drogowym ulicy Słonecznej oznaczonej nr geod. 5135 w obrębie m. Siemiatycze, celem zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr geod. 5140.
Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1.
Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.                                                           
Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Halina Kamieńska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-13

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-13