Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych
Data wydania 2017-02-28

Siemiatycze, 28 luty 2017 r.

IF.6733.1.1.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

zawiadamiam, że

w dniu 14.02.2017r zostało wszczęte postępowanie na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii kablowej średniego napięcia o długości ok. 110m, przyłącze kablowe n N – 1 szt., słupowa stacja transformatorowa SN/nN 15kV/0,4kV wysokość ok.10m, złącze kablowe n N na działkach nr geod.: 2594/1, 2594/2 w Siemiatyczach ul. Drohiczyńska.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.  

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-03-01

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-01