Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia
Data wydania 2016-05-17

Siemiatycze,    17 maj 2016r.

IG.6733.1.4.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

Zawiadamiam, że

W dniu 09 maja 2016r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Piotr Putko Siemiatycze ul. A. Asnyka 10, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej podziemnej średniego napięcia 15kV o długości 1500m z zastosowaniem typowych kabli, na działkach nr geod.: 4111, 4114/4, 4100, 548/2, 489/8, 493/8, 562/1, 560/3, 562/3, 493/4, 489/4, 488/13, 487/4, 468/8, 468/12, 481/12, 481/10, 482/14, 482/16, 569/2, 569/4, 569/6, 1040/6, 1040/14, 528/13, 528/5, 555/3, 555/4, 533/17, 574/10, 574/19, 578/3, 574/18, 5173/11, 533/11 w Siemiatyczach ul. Górna, Gen. Sikorskiego.

Nadmieniam, że w dniu 17.05.2016r.wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z . Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Jednocześnie informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1.

Zgodnie z art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2016-05-17

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-05-23