Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Tytuł Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wydania 2015-03-05

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717z późn. zm) zawiadamiam, że na wniosek Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii oświetlenia zewnętrznego ciągu pieszego w Siemiatyczach od ul. Kościuszki w kierunku kładki i osiedla Tarasy nr ew.843/7, 1367, 754

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2 ,pokój nr 1, z zebranymi materiałami i dowodami w ciągu 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Z-up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Siemiatycze 05 marzec 2015r.

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-03-05

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-03-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-03-05