Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej
Data wydania 2016-06-20

Siemiatycze, 20 czerwiec 2016r.

IG.6733.1.5.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

zawiadamiam, że

w dniu 08.06.2016r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, reprezentowanej przez Pełnomocnika Wiktora Ekonomiuk, 17-300 Siemiatycze ul. M. Konopnickiej 14e z dnia 08.06.2016r postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia PE 63 RC z przyłączami szt.5 w pasie drogowym ulicy Bursztynowej oznaczonej nr geod. 2533/17 w obrębie m. Siemiatycze.

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-06-23