Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej
Data wydania 2016-08-22

Siemiatycze, 22 sierpnia 2016 r.

IF.6733.2.5.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.08.2016 r. na wniosek Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną  oraz niezbędną rozbiórką, przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów pod potrzeby pływalni na nieruchomości położnej przy ul. Świętojańskiej oznaczonej nr ew. 854/1, 845/2, 845/3 i części działki nr 843/7.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

 

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-08-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-08-22

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-08-22