(05.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ...

Tytuł (05.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ...
Data wydania 2016-04-05
Siemiatycze, 05 kwiecień 2016r.
IG.6733.1.1.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej inii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Górna w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 30.03.2016r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik ELSAM Mirosław Sajewicz Bielsk Podlaski ul. Żytnia 11, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:
budowie kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie ABCDEFGHIA na działkach nr geod.: 4111, 4114/4, 4100, 548/2 w Siemiatyczach ul. Górna,
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.     
 
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Halina Kamieńska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-05

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-05