Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach
Data wydania 2016-06-17

Siemiatycze, 17 czerwca 2016 r.

IG.6733.2.10.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Siemiatyczach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 17.06.2016 r. na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania I pietra bloku dydaktycznego 1b Zespołu Szkół w Siemiatyczach z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach

przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach na działce o nr geod. 674/1 i części działki 674/2.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-06-21