Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. 11 Listopada

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. 11 Listopada
Data wydania 2017-09-11

Siemiatycze, 11 wrzesień 2017r.

IF.6733.1.3.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. 11 Listopada.  

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamiam, że w dniu 05.09.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Romuald Osiak PP Enspro sp. z o.o, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: sieć elektroenergetyczna podziemna kablowa wraz z urządzeniami; złączem kablowym i kontenerową stacją transformatorową na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11Listopada o nr geod.: 2902/2, 2903/2, 2904/2, 2905/2, 2906/2, 3401, 3372, 2939, 3366/1, 3366/2, 3365/1, 3365/2, 3998/3, 3998/8, 3998/7, 3797/2, 3433.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.     

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-09-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-09-11