Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne
Data wydania 2017-02-21

Siemiatycze, 21 lutego 2017 r.

IF.6733.2.2.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne  

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 20.02.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

zagospodarowaniu północnego nabrzeża Zalewu II na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej na planie sześciokąta, krytej trzciną, o pow. zabudowy 80 m2 z tolerancją 20% , drogi dojazdowej o szerokości 4,0 m, parkingu na 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych, chodników, elementów małej architektury, takich jak: ławki parkowe, kosze, stojak na rowery, ogrodzenie drewniane
oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej
na nieruchomości położonej na północnym nabrzeżu Zalewu II na części działki nr 407/10.

Nadmieniam, że w dniu 21.02.2017 r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze Starostą Siemiatyckim i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                                                                                      

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-02-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-02-21

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-02-21