Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji gazowej w/c w rejonie ul. Wysokiej w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji gazowej w/c w rejonie ul. Wysokiej w Siemiatyczach
Data wydania 2016-06-10

Siemiatycze, 10 czerwca 2016 r.

IG.6733.2.11.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
przebudowie stacji gazowej w/c w rejonie ul. Wysokiej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

zawiadamiam, że

w dniu 25.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Agnieszkę Kosmalską pracownika Spółki TESGAS S.A.  z siedzibą w Dąbrowie przy ul. Batorowskiej 9, 62-070 Dopiewo, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie stacji gazowej w/c, tj. demontażu istniejącej stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej w/c oraz budowie w jej miejsce nowej stacji gazowej w/c o przepustowości Q=3,150m3/h z towarzyszącą infrastrukturą w ramach dotychczas zajmowanego terenu

na nieruchomości położonej w Siemiatyczach w rejonie ul. Wysokiej oznaczonej nr geod. działki 2414/2.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                  

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-06-16