(22.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej

Tytuł (22.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej
Data wydania 2016-04-22
Siemiatycze, 22 kwiecień 2016r.
IG.6733.1.2.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej  
 
           Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 18.04.2016r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, reprezentowanej przez Pełnomocnika Wiktora Ekonomiuk, 17-300 Siemiatycze ul. M. Konopnickiej 14e została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE o średnicy 63 mm L= 16,0 w pasie drogowym ulicy Chabrowej oznaczonej nr geod. 1819 w obrębie m. Siemiatycze, celem zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr geod. 1830/3.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.    

Burmistrz Miasta Siemiatycze
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Halina Kamieńska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-22

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-22