Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Siemiatyczach.

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Siemiatyczach.
Data wydania 2019-05-02

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 02 maja 2019 r.

IF.6733.1.3.2019

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Siemiatyczach.        

Stosownie do art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.05.2019r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kranza została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 40x3,7 wraz z przyłączami PE 25x30 na części nieruchomości o nr geod.: 1819 i 1831/5 celem zasilania projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Chabrowej na dz. 1831/2 i 1831/3 w Siemiatyczach..

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Twarowski

Data wytworzenia: 2019-05-02

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-05-02

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-05-02