Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Data wydania 2016-08-25

Siemiatycze, 25 sierpnia 2016 r.

IF.6733.2.4.2016

 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Lewandowskiego i Chabrowej w Siemiatyczach

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.08.2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej wykonanej z rur PE-Ø110 SDR 17 o dł. 125,20 mb i PE-Ø32 SDR 17 o długości ~29,60 mb oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S o dł. ~359,50mb i PVC-U Ø 160 kl. S o długości 63,60 mb w ul. Lewandowskiego i Chabrowej oznaczonych nr geod. działek 1690 i 1819 oraz drodze wewnętrznej oznaczonej nr geod. 1831/5 i 1832/1.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-08-26

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-08-26