(12.02.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej..

Tytuł (12.02.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej..
Data wydania 2016-02-12
Siemiatycze, 12 lutego 2016r.
IG.6733.1.1.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )
zawiadamiam, że
w dniu 03.02.2016 r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – pełnomocnik Elsam Mirosław Sajewicz Bielsk Podlaski ul. Żytnia 11  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz podziemnej i napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewidencyjny: 4111, 4114/4, 4100, 548/2 położonych w Siemiatyczach ul. Górna
Nadmieniam, że w dniu 11.02.2016 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                                                           
 
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Halina Kamieńska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-02-12

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-02-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-02-12