Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej ...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej ...
Data wydania 2016-07-25

Siemiatycze, 25 lipca 2016 r.

IF.6733.2.5.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

                                             zawiadamiam, że

w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2 postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz niezbędną rozbiórką, przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów pod potrzeby pływalni na nieruchomości położnej przy ul. Świętojańskiej oznaczonej nr ew. 854/1, 845/2, 845/3 i części działki nr 843/7.

Nadmieniam, że w dniu 25.07.2016 r. wystąpiono o uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku, Starostą Siemiatyckim i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                  

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-07-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-07-28

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-07-28