(05.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, ...

Tytuł (05.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, ...
Data wydania 2016-04-05
Siemiatycze, 05 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.3.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Górnej 23A dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz  z rozbiórką komina przy ul. Górnej w Siemiatyczach na działce o nr geod. 4111.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-05

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-05