Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Sportowa i Mickiewicza.

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Sportowa i Mickiewicza.
Data wydania 2017-09-15

Siemiatycze, 15 wrzesień 2017r.

IF.6733.1.4.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Sportowa i Mickiewicza.  

 

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamiam, że w dniu 15.09.2017r. na wniosek Miasta Siemiatycze, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej linii oświetlenia ulicznego :kabel oświetleniowy YAKA oraz do zasilania YAKA wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części nieruchomości o nr geod.4371, 4214/14, 4377 : położonych w Siemiatyczach rejon skrzyżowania ulicy Sportowej i Mickiewicza. Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż.  Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-29

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-09-19