Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy budynku głównego szpitala wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części tego budynku

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy budynku głównego szpitala wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części tego budynku
Data wydania 2016-11-16

Siemiatycze, 16 listopada 2016 r.

IF.6733.2.6.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy budynku głównego szpitala
wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części tego budynku

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamiam,
że w dniu 16.11.2016 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  • rozbudowie budynku głównego szpitala od strony północnej
    poprzez budowę powiązanego funkcjonalnie z budynkiem głównym pawilonu o wym. ~20,0 x 20,0 m i wys. do 19 m;
  • przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku głównego szpitala (istniejącego);
  • przebudowie instalacji zewnętrznych i utwardzeń kolidujących
    z planowaną rozbudową

wraz z towarzyszącą infrastrukturą

na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnejna części działki nr geod. 1150/6.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.                                                           

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-11-17

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-11-17

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-11-17