Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Siemiatyczach
Data wydania 2018-03-19

Siemiatycze, 19 marzec 2018 r.

IF.6733.1.1.2018

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy gazociągu średniego ciśnienia w Siemiatyczach.        

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamiam, że w dniu 16.03.2018r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa, ul. Krucza 6/14 Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. St. Sosabowskiego 24, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Wiktora Ekonomiuka zam. przy ul. M. Konopnickiej 14e, 17-300 Siemiatycze została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE Ø 125, o długości L-325,0m w pasie drogi powiatowej - ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach wraz z przyłączem PE ø 32, na części działki nr geod. 1005 do budynku biurowego na działce 4633.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2018-03-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-03-20

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-03-20