Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych
Data wydania 2017-01-11

Siemiatycze, 11 styczeń 2017 r.

IF.6733.1.4.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

zawiadamiam, że

w dniu 23.12.2016r zostało wszczęte postępowanie na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Wojciech Kamiński, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowej 15kV na działkach nr geod.: 844/7, 823, 845/3, 845/1, 844/8, 846/1, 5175/8, 843/7, 842, 843/3, 843/4, 847, 735/1, 736, 731, 729, 720, 738/3, 742/1, 714/2, 656/1, 634/2 w Siemiatyczach ul. Świętojańska, Fabryczna, Kościuszki
Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.    

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-01-13

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-01-13