Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej
Data wydania 2017-07-03

Siemiatycze, 03 lipca 2017 r.

IF.6733.2.3.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Siemiatycze

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy wieży telekomunikacyjnej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.06.2017 r. na wniosek ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szymańskiego zam. przy ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie wieży telekomunikacyjnej o wys. ~40,5 m n.p.t. wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (urządzeniami i antenami), w ogrodzeniu o wym. ~12,0 12,0
w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach na części działki nr geod. 1805/6.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2017-07-04

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2017-07-04