(10.03.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej

Tytuł (10.03.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej
Data wydania 2016-03-10
Siemiatycze,10 marzec 2016r.
IG.6733.1.2.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy sieci gazowej  
Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam, że
w dniu 24.02.2016r. zostało wszczęte na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, reprezentowanej przez Pełnomocnika Wiktora Ekonomiuk, 17-300 Siemiatycze ul. M. Konopnickiej 14e postępowanie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE o średnicy 63 mm L= 16,0 w pasie drogowym ulicy Chabrowej oznaczonej nr geod. 1819 w obrębie m. Siemiatycze, celem zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr geod. 1830/3.
Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Kamieńska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-10