(10.03.2016) Obwiesz. Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki...

Tytuł (10.03.2016) Obwiesz. Burmistrza Miasta Siemiatycze w spr. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki...
Data wydania 2016-03-10
Siemiatycze, 10 marca 2016 r.
IG.6733.2.3.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i termomoder-nizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  
Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199
z późn. zm.)
zawiadamiam, że
w dniu 24.02.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Górnej 23A postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz  z rozbiórką komina przy ul. Górnej w Siemiatyczach na działce o nr geod. 4111.
Nadmieniam, że w dniu  10.03.2016 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
 
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                  
                                                                      
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-10