(02.05.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące wydania postanowienia w spr. wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej

Tytuł (02.05.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące wydania postanowienia w spr. wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej
Data wydania 2016-05-04
Siemiatycze, 02 maja 2016 r.
IG.6733.2.7.2014
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące wydania postanowienia w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej „Siemiatycze” na rzece Kamionka w km 5,39 (jaz na zalewie górnym) przy ul. Spacerowej w Siemiatyczach
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.05.2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach z siedzibą przy Armii Krajowej 26, 17-300 Siemiatycze zostało wydane postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IG.6733.2.7.2014 z dnia 17.09.2014 r. dotyczącej budowy Małej Elektrowni Wodnej „Siemiatycze” na rzece Kamionka w km 5,39 ( jaz na zalewie górnym) przy ul. Spacerowej w Siemiatyczach na części działek nr geod. 58, 847, 398/1, 403, 4369/11, 406/2, 57, 4369/10, w zakresie dopuszczalności przebudowy jazu w ramach ustaleń niniejszej decyzji.              
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszego postanowienia oraz zebranymi  w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr  Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-05-04

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-05-04

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-05-04