Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych.

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych.
Data wydania 2017-11-09

Siemiatycze, 09 listopad 2017 r.

IF.6733.1.7.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych.  

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 )

zawiadamiam, że

w dniu 18.10.2017r. (uzup. W dniu 03.11.2017r.)zostało wszczęte postępowanie na żądanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Mirosław Sajewicz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach nr geod.: 2402/42, 1314/16, 2402/41, 2402/47, 2402/48, 2402/49, 2402/50, 2402/51, 2402/52, 2402/53, 2402/54, 2402/55, 2402/56, 2402/57, 2402/58, 2402/59, 2402/60, 2402/61, 2402/62, 2402/63, 2402/64, 2402/65, 2402/66, 685/1, 1314/17, 685/2, 4524/2, 4524/1, 3764/1, 1347/1, 675/4, 685/3, 1348, 685/4 w Siemiatyczach ul. Gilewskiego

Jednocześnie na podstawie art.10 § 1 w związku z art.81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.    

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Załączniki do treści

  • OBWIESZCZENIE 09.2017.pdf (PDF, 27,7 KB) Podgląd załącznika

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-11-10