Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego)...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego)...
Data wydania 2017-10-31

Siemiatycze, 31 października 2017 r.

IF.6733.2.7.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) i hali gimnastycznej na przedszkole

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam, że

w dniu 25.10.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) i hali gimnastycznej na przedszkole oraz dopuszczeniu lokalizacji dobudowy o wym. max. 6,0 x 10,0 m przy granicy z działką nr geod. 1434/4 na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki, na części działek nr geod. 1459 i 1434/2.

Nadmieniam, że w dniu  31.10.2017 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-10-31