Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy części chodnika łączącego ul. T. Kościuszki z kładką na rzece Kamionce

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy części chodnika łączącego ul. T. Kościuszki z kładką na rzece Kamionce
Data wydania 2015-06-18

Siemiatycze, 11 czerwca 2015 r.

IG.6733.2.4.2015

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy części chodnika łączącego ul. T. Kościuszki z kładką na rzece Kamionce w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 11.06.2015 r. na wniosek Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 2 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
przebudowie części chodnika łączącego ul. T. Kościuszki z kładką na rzece Kamionce w Siemiatyczach na części działki o nr geod. 1367.
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Prochowicz

Data wytworzenia: 2015-06-11

Wprowadzający: Dariusz Prochowicz

Data wprowadzenia: 2015-06-18

Modyfikujący: Dariusz Prochowicz

Data modyfikacji: 2015-06-18

Opublikował: Dariusz Prochowicz

Data publikacji: 2015-06-18