Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Miasta Siemiatycze

Tytuł Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Miasta Siemiatycze
Data wydania 2017-03-30

Siemiatycze, dnia 30 marca 2017 r.

GK.042.1.2016

Obwieszczenie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Miasta Siemiatycze oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze.

Konsultacje odbędą się w okresie od 10 kwietnia 2017 roku do 10 maja 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w formie:

- uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej na formularzu,

- badanie ankietowe w postaci papierowej i elektronicznej,

- spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Miasta Siemiatycze, zbierania uwag ustnych w ramach spotkań konsultacyjnych.

Wszystkie powyższe formy konsultacji posłużą do zdiagnozowania problemów występujących na terenie Miasta Siemiatycze, potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni w mieście oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Wypełniony formularz lub ankietę można dostarczyć w sposób następujący:

  1. Drogą elektroniczna na adres: urzad@siemiatycze.eu.
  2. Drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.
  3. Osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, Kancelaria Ogólna (parter od ul. Pałacowej), ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze; w godzinach pracy urzędu.

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

20 kwietnia 2017 r.
24 kwietnia 2017 r.
28 kwietnia 2017 r.

Ankieta w formie elektronicznej dostępna pod adresem:
http://siemiatycze.eu/pl/projekty-ue/rewitalizacja.html

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Andosiuk

Data wytworzenia: 2017-03-30

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-30